Overnattingsstatistikk for mars 2014

I mars var det 2 028 324 overnattinger ved kommersielle overnattingssteder. Det er tre prosent færre enn i mars 2013. Nedgangen skyldes en nedgang fra hjemmemarkedet på seks prosent.

Antall utenlandske gjestedøgn økte med ni prosent. Ved hotellene var det en økning i yrkesrelaterte overnattinger og en nedgang i ferie- og fritidsovernattinger. Dette henger sammen med at påsken var i mars i fjor, mens den lå i april i år.

Økning ved hotellene

Overnattinger ved hotellene representerer 80 prosent av alle kommersielle gjestedøgn i mars, og med en økning på syv prosent kan hotellene se tilbake på en god måned.
Utenlandske gjestedøgn økte med 13 prosent og norske med fem prosent. Antall gjestedøgn på hyttegrend gikk tilbake med 21 prosent, og camping tilbake med 42 prosent. 

Kommersielle gjestedøgn i mars:
 

/Global/Reiseliv/mars.jpg

(Brasil: 891. Nedgang på 13 % fra mars 2013)

Fjord Norge med størst økning 

Veksten fra utlandet fordelte seg utover hele landet, men det var Fjord Norge som hadde størst økning av utenlandske gjestedøgn.

Fjordfylkene hadde en økning fra utlandet på 24 prosent i mars. Økningen på 15 433 flere gjestedøgn fordelte seg slik:

  • Møre og Romsdal (+19 %),
  • Sogn og Fjordane (+36 %)
  • Hordaland (+27 %)
  • Rogaland (+17 %)

Østlandsfylkene hadde en økning fra utlandet på 3 prosent. Dette tilsvarer 9 000 flere gjestedøgn. De fleste østlandsfylkene kan se tilbake på en økning fra utlandet i mars, bortsett fra Hedmark og Oppland.

De tre nordligste fylker hadde en økning fra utlandet på 21 prosent i mars. Økningen som tilsvarer 8 440 flere gjestedøgn sammenlignet med mars 2013, fordelte seg utover hele landsdelen:

  • Finnmark (+5 %)
  • Troms (+18 %)
  • Nordland (+31 %)

Trøndelagsfylkene hadde 3 086 flere kommersielle gjestedøgn fra utlandet (+22 %):

Sør-Trøndelag(+17 %) 
Nord-Trøndelag(+42 %) 

Sørlandet hadde en økning fra utlandet på 3 prosent (1 120 flere gjestedøgn). Her var det Telemark (+7 %) og Vest-Agder (+15 %) som bidro til veksten.

Overnattingstall for april kommer fredag 6. juni.