Turistundersøkelsen - Tysklandsturisten sommersesongen 2014

Tyskland er Norges desidert viktigste utenlandske turistmarked. I sommersesongen 2014 sto tyske turister for sto for nærmere en million overnattinger, og er dermed et viktig bidrag til norsk reiselivsøkonomi.

En fersk rapport fra Innovasjon Norge gir et godt bilde av den tyske turisten, og viser en aktiv turist som er opptatt av både natur og kultur.

Tyske campingturister er et kjent syn på norske veier om sommeren. Tall fra sommersesongen 2014 viser at hele 87 % reiser hit med bil. De reiser gjerne til Sørlandet og Vestlandet, men også Nord-Norge er et populært reisemål. Ettersom langt på vei de fleste reiser med bil, bruker de litt mindre penger per døgn enn andre turister, men til gjengjeld har de flere overnattinger enn øvrige turister. Tyske turister er her gjennomsnittlig 15 overnattinger per reise. Nesten halvparten av de tyske turistene reiser til Norge minst hvert tredje år, og bare en tredjedel er på sitt første besøk i Norge.

Eldst og aktive

Den gjennomsnittlige tyske turisten er litt eldre enn øvrige turister. De reiser ofte i par, og planlegger en aktiv ferie. Naturopplevelser er viktig for dem, og lange gåturer, sightseeing og fiske i saltvann er populære aktiviteter. 30 % av tyskerne planlegger aktive sportsferier med f.eks. sykling og padling.

For at ferieopplevelsen skal være god er det er det viktigste at overnattingsstedet er godt, at det er gode attraksjoner og severdigheter og at servicen er god.

Natur og kultur

Kulturturister er en voksende gruppe med 26 % i sommersesongen 2014. De bruker mer penger enn øvrige tyske turister, er høyt utdannede og reiser mye. De flyr hit, og bor som regel på hotell. De spiser oftere på restauranter og er generelt mer opptatt av mat enn øvrige tyske turister.

Av de tyske turistene som har høyest forbruk, besøker over halvparten Vestlandet. En stor del av dem planlegger å besøke historiske bygninger og steder samt oppleve lokal kultur og historie.

I rapporten kan man også lese om hvordan tyskere som ikke har vært her, ser på Norge som ferieland. Blant de som er i målgruppen, er det en høy interesse for Norge, og de har et godt bilde av Norge som et sted å hente inspirasjon i naturen. Undersøkelsen viser at interessen for å oppleve lokal kultur, kunst og levemåte er like høy som det å oppleve ren og urørt natur.