Turistundersøkelsen - Aktive turister sommersesongen 2014

Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge, viser at de fysisk aktive turistene utgjør 50 prosent av de norske turistene og hele 71 prosent av de utenlandske turistene.

De fysisk aktive turistenes totale antall overnattinger er estimert til 6,9 millioner i sommersesongen 2014. Sammenlignet med sommersesongen 2013 står de aktive turistene for omtrent 1,2 millioner flere overnattinger i 2014.

Totalt hadde de aktive turistene i Norge et forbruk på omtrent 8,6 milliarder kroner i sommersesongen. Størstedelen av forbruket kommer fra de norske aktive turistene, som har et totalforbruk på omtrent 5,1 milliarder kroner.

De aktive turistene har et lavere døgnforbruk per person enn de øvrige turistene til Norge, men total forbruket på hele reisen er noe høyere fordi disse turistene er i Norge lengre enn øvrige turister. Både norske og utenlandske aktive turister er også mer fornøyde med ferien og vil i større grad enn andre turister anbefale Norge som reisemål.

- Vi ser at en stadig større andel av turistene som er i Norge på ferie er aktive og ønsker å ta del i aktiviteter i naturen. Når Norge samtidig markerer seg internasjonalt som en destinasjon som utmerker seg innen Adventure travel segmentet, er det viktig at vi fortsetter å utvikle tilrettelagte opplevelser for dette segmentet som kan bidra til å øke verdiskapingen ytterligere, sier Tuftin.