Turistundersøkelsen - MICE-reisende 2014

Vi har sett nærmere på MICE-reisende i 2014, under finner du mer informasjon om denne gruppen forretningsreisende,

/link/0750861fa854481db7d0db8a2990e2bd.jpg
Foto: Terje Rakke/ Nordic life - visitnorway.com

De utenlandske MICE-reisende utgjør 48 prosent* av alle utenlandske forretningsreisende. Syv av ti er menn og er i gjennomsnitt 41 år gamle. Av de MICE-reisende er 42 prosent på forretningsreise for å delta på konferanse, mens 34 prosent har utdannelse eller kurs som formål.

De MICE- reisende har i gjennomsnitt 4,6 overnattinger og de booker reisen over to måneder i forveien.  De største europeiske markedene til Norge for MICE-reisende er Tyskland og Sverige, hvor 11 prosent av de utenlandske MICE-reisende kommer fra, mens 26 prosent kommer fra land utenfor Europa.

Andelen MICE-reisende er spesielt høyt representert på Sørlandet, Oslo og på Vestlandet.

Gruppens døgnforbruk er stort sett på nivå med de øvrige forretningsreisende. MICE – reisende har er døgnforbruk per person på 3010 kroner. Sammenlignet med andre forretningsreisende har MICE-reisende et høyere totalforbruk på reisen, 14 110 kroner per person, som henger sammen med at reiseoppholdet til de MICE-reisende er noe lengre.

De utenlandske MICE-reisende er litt mindre tilfredse med oppholdet i Norge, og litt mindre tilbøyelige til å anbefale Norge som feriedestinasjon til andre sammenlignet med andre utenlandske forretningsreisende. De utenlandske MICE-reisende er spesielt tilfredse med servicenivået og utbredelsen av gratis WIFI, men mindre tilfredse med prisen i forhold til kvaliteten.

23 prosent av de MICE-reisende drar på ferie til Norge på egenhånd minst en gang i året.

Norske MICE - reisende

De norske MICE-reisende utgjør 49 prosent* av alle norske forretningsreisende. De er overveiende menn og i gjennomsnitt 43 år gamle. 53 prosent er på forretningsreise i forbindelse med kurs eller utdannelse, mens 29 prosent reiser for å delta på en konferanse.

Norske MICE-reisende kommer i større grad enn de øvrige forretningsreisende fra Nord-Norge og fra Trøndelag, og i mindre grad fra de øvrige regionene i Norge.

De er i størst grad representert i Oslo (61%), samt Østlandet og i Trøndelag.

Gruppens forbruksmønster ligner i stor grad på de øvrige forretningsreisende, men ligger 4-5 prosent lavere. Dette skyldes spesielt mindre utgifter til transport. Til gjengjeld har de MICE-reisende et større ‘øvrig forbruk’.  Norske MICWE reisende har et gjennomsnittlig døgnforbruk på 3090 kroner og et totalforbruk på hele reisen på 7200 kroner.

Norske MICE-reisende er litt mer tilfredse med oppholdet i Norge og litt mer tilbøyelige til å anbefale Norge som feriedestinasjon til andre sammenlignet med øvrige norske forretningsreisende. De er spesielt tilfredse med deres overnattingssted, samt utbredelsen av gratis WIFI. Overnattingsstedet er noe av det som betyr mest for gruppens samlede tilfredshet med oppholdet i Norge.

81 prosent av de MICE-reisende drar på norgesferie på egenhånd minst en gang om året.

 

*Det er ikke vektet spesifikt på MICE-reisende i våre data og tallene avviker fra SSB’s register. Det samlede volumet for MICE-reisende i denne stikkprøven er litt lavere enn den er i SSB’s materiale