Turistundersøkelsen 2014 - med underrapporter

Turistundersøkelsen - sommersesongen 2014

Turisters totale forbruk i sommersesongen 2014 var på rundt 27 milliarder kroner. Beløpet inkluderer både ferie- og forretningsreisendes forbruk, og er en økning på rundt 1,5 milliarder kroner, sammenlignet med sommeren 2013.

Turistundersøkelsen - regionsrapport sommersesongen 2014

Østlandet er den regionen i Norge med flest overnattinger og flest besøkende, viser Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge.  I denne regionen var det 3.9 millioner besøkende med minst to overnattinger i løpet av sommersesongen 2014.

Turistundersøkelsen - Kulturturisten sommersesongen 2014

Norske turister blir stadig mer kulturinteresserte på ferie i eget land, viser Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge. For sommeren 2014 kan rundt 14 prosent av de norske turistene karakteriseres som kulturturister, hele 82 prosent flere enn i 2013.