Resultater fra tidligere års Turistundersøkelser

 

Tilgjenglige rapporter:

Turistundersøkelsen per region (sommer 2013)

Hva turister ønsker å se og oppleve på ferien i Norge, hvor lenge de blir og hvor fornøyde de er med oppholdet, varierer mye avhengig av hvilken landsdel de velger å feriere i, viser Turistundersøkelsen brutt ned per region.

Les mer

Turistundersøkelsen 2013 (årsrapport)

I 2013* brukte norske og utenlandske turister omtrent 42 milliarder kroner i forbindelse med sin reise til og i Norge. De aller fleste feriereisende er fornøyd med ferien sin, og mange av de utenlandske turistene vil se og oppleve mye på når de er i Norge.

Les mer

Turistundersøkelsen 2012 (årsrapport)

Denne undersøkelsen gir reiselivsbedriftene mulighet til å bli enda flinkere til å forstå turistenes atferd og behov. Den viser at de gjennomgående er fornøyd med ferien, og at de la igjen mer enn 33 milliarder kroner i løpet av sommeren 2012.

Les mer