Turistundersøkelsen 2012 (årsrapport)

Denne undersøkelsen gir reiselivsbedriftene mulighet til å bli enda flinkere til å forstå turistenes atferd og behov. Den viser at de gjennomgående er fornøyd med ferien, og at de la igjen mer enn 33 milliarder kroner i løpet av sommeren 2012.

Norske og utenlandske turister har svart på spørsmål om forbruk, tilfredshet, aktiviteter og reisemønstre.

Rapporten under viser funnene fra sommeren 2012, det vil si intervjuer gjennomført i perioden mai til august. Det ble totalt gjennomført intervju med 2.848 feriereisende og 576 forretningsreisende.

Forbruk
Ut fra denne undersøkelsen estimeres det at turistene hadde et samlet forbruk på cirka 33,3 milliarder kroner sommeren 2012. Videre ser vi at det er forskjeller på hva norske og utenlandske feriereisende ønsker å fylle ferien sin med, men de reisende er stort sett fornøyd med oppholdet sitt i Norge.

Undersøkelsen startet opp i februar 2012, og 1. tertial ble derfor noe redusert. Det ble gjennomført intervju frem til 31. desember 2012.