Bestilling av adresselister

Disse listene må ikke distribueres videre.

Kun den bedriften som bestiller og betaler for listene har anledning til å benytte informasjonen.

Adresselister på kjøperne sendes i Excel-format. Pris kr. 500,- ekskl. mva.

Bedriftens navn
Email
Adresse
Navn på kontaktperson