Nederland: Workshop

Sted: Den Haag

Dato: 19. september 2017

Tid: 9.30 – 16.00

Workshopen i Nederland gir deg en effektiv arena hvor du kan presentere ditt reiselivsprodukt, for noen av de viktigste innkjøpere av norske reiselivsprodukter i det belgiske og nederlandske markedet.

Workshopen skal øke kunnskapen om og interessen for norske reiselivsprodukter. Arrangementet tilrettelegger også for nye forretningsforbindelser og for at flere norske produkter blir å finne i turoperatør porteføljene.

Kjøpere blir kvalitetssikret og arrangementet blir gjennomført av Innovasjon Norge sitt kontor i Haag.

B2B-Workshop i Haag er en effektiv møteplass for deg som ønsker å oppnå eller vedlikeholde kontakt med aktører i Nederlandsk reiselivsnæring. I løpet av en dag presenterer du ditt produkt for de viktigste aktører og ny turoperatører på det Nederlandske markedet.