Tyskland: Workshop

Sted: Hamburg

Dato: 1. juni 2017

Tid: Kl. 10.00-17.00

Denne effektive møteplassen tilrettelegger for organiserte møter mellom tyske, sveitsiske og østerrikske turoperatører. Workshopen skal øke kunnskapen om og interessen for norske reiselivsprodukter. Arrangementet tilrettelegger for at flere norske produkter blir å finne på det tyske (sveitsike/østerriske) markedet.