Internasjonalt pressearbeid - bli synlig i pressen

Pressearbeid er en viktig del av Innovasjon Norges markedsarbeid. Gode artikler og TV-programmer gir en fantastisk eksponering til en brøkdel av kostnadene ved annonsering i tilsvarende medier. Trenger ditt produkt økt synlighet er pressebearbeidelse et godt alternativ i kombinasjon med andre markedsaktiviteter.

Derfor bør du delta:

Gode artikler, online synlighet, radio- og TV programmer, gir norske reiselivsprodukter en god og verdifull synlighet i utenlandske medier. Redaksjonell omtale blir også ofte oppfattet som mer troverdig for forbruker enn tradisjonell markedsføring.

Gjennom et proaktivt PR arbeid oppnår vi økt kunnskap om Norge som et attraktivt reisemål som tilbyr spennende opplevelser og aktiviteter i en vakker natur.

Våre presseansvarlig i markedene kjenner de lokale medielandskapene godt, og jobber målrettet for å skape gode relasjoner til journalister og influencers, inviterer til presseturer og driver generelt PR arbeide – alt for å skape en økt oppmerksomhet om Norge som reisemål.

Som regel anbefaler vi presse- og PR-arbeid som en del av kampanjene. Det er viktig å ha gode engelske nettsider og et produkt som er tilpasset internasjonale medier dersom en ønsker å delta i presseprosjektet.

Dette er inkludert:

Alt etter hvor egnet det enkelte reiselivsproduktet er for internasjonal presse og avhengig av hvor mye informasjon vi mottar fra våre partnere, er følgende inkludert:

  • Presseturer
  • Internasjonale pressemeldinger
  • Nyhetsbrev til presse
  • Generelt PR-arbeid i markedene

Påmeldingsfrist: Fortløpende

Aktiviteten passer for: Landsdelsselskaper og destinasjoner som er tilpasset det internasjonale markedet, og som er med i Innovasjon Norges kampanjer. Enkelte aktiviteter passer også for kommersielle aktører som leverer et godt totalprodukt.

Pris: Prosjektet opererer ikke med en engangspris. En stor del av aktivitetene blir arrangert som en del av kampanjene i de prioriterte markedene, men vi gjør også enkelte presseaktiviteter utenom kampanjene.

Hovedregelen er at IN dekker kostnadene ved å få journalisten til og fra destinasjonen, mens våre partnere dekker kostnader under journalistens opphold.

Effektmål:

  • Total annonseverdi av internasjonalt pressearbeid 1,6 milliarder kroner i 2017
  • 5500 produserte artikler som resultat av presseturer
  • 880 internasjonale journalister på pressereise i Norge
  • 80 internasjonale influencers på pressereise i Norge


Resultater/rapport for 2016:
Presserapport 2016 (pdf)