Nordlyskampanjen

Nordlyset har blitt en sterk merkevare og fått stor oppmerksomhet i utenlandske medier. Produktene er blitt mange og gode. Ikke rart trafikken til Nord-Norge har vokst kraftig i vintermånedene. 

Nordlysturistene er lønnsomme gjester med et høyt døgnforbruk, men gjenkjøpsgraden er lav og det er behov for en kontinuerlig og tung markedsinnsats for å rekruttere nye og flere reisende.

Innovasjon Norge mener det er mulig å øke antall gjestedøgn og spre trafikk til flere områder i Nord-Norge, forutsatt at større deler av næringen er med på den videre markedsinnsatsen for å sikre tilstrekkelig synlighet.

Økt interesse for nordlysturisme

Interessen for nordlys sprer seg utover de tradisjonelle nordlysmarkedene.  For kampanjeperiodene i 2016 og 2017 har vi derfor utvidet kampanjen til å inkludere nye marked der vi ser en økning i gjestedøgn til Nord-Norge i vintermånedene. Aktiviteter blir gjennomført i Storbritannia, Tyskland, Nederland, Frankrike, USA, Sverige, Danmark, Spania, Italia og Sveits. Felles for kampanjene er at de vil profilere Norge gjennom nordlyset, men også vise bredden i opplevelsestilbudet utover Nordlyset.

Synlighet hele året

Nordlyssiden på Visitnorway.com er den tredje mest besøkte siden på hele nettstedet og vi opplever at forbrukere besøker denne siden hele året.  Nytt for i år er at vi innfører en alltid på-strategi hvor partnere i kampanjen har synlighet på disse sidene hele året istedenfor i en avgrenset kampanjeperiode.  Den nye Visitnorway-siden fokuserer på godt, inspirerende innhold for å trigge reiselyst til Norge og i vinter har vi i samarbeid med Nordnorsk Reiseliv og Hurtigruten produsert en helt ny film som vil bli brukt til å dra forbrukere til nordlyssidene.

Jobber for flere nordlysturer

Vi intensiverer nå arbeidet med å rekruttere flere turoperatører for å få inn flere og nye nordlys-turer. Vi jobber aktivt overfor presse for å få bred redaksjonell omtale av Norge som vinter- og Nordlysland, men her er vi helt avhengig av gode historier og gode forslag fra våre partnere i kampanjen om vi skal lykkes.

Bilder av nordlys eller andre fantastiske lysforhold er godt innhold for sosiale medier, og vi vil også gjennom våre egne sosiale kanaler forsøke å skape interesse og engasjement for Norge.

Innsalget av Nordlyskampanjene blir gjort i løpet av juni og juli 2016, og de første aktivitetene vil finne sted fra september, mens hovedtrykket for kampanjene vil være fra september frem til januar.