Skikampanjen

Skikampanjen er tilrettelagt for norske skidestinasjoner som opererer i et internasjonalt marked.

I samarbeid med kommersielle aktører i markedene jobber vi for å markedsføre ski-Norge i prioriterte markeder med hovedvekt på alpin skikjøring.

Fokuserer på Ski-Norges fordeler

Barnefamilier er primærmålgruppe i alle prioriterte skimarkeder. Snøsikkerhet, barnevennlighet og Ski in – ski out er fordeler som Norge har og som er viktige for vår målgruppe. Her har Norge en fordelaktig posisjon sammenlignet med andre alpindestinasjoner.

Fokusmarkeder for kampanjen

Norge har bygget opp en sterk posisjon på det danske markedet, som er det viktigste og største markedet for Norge om vinteren. Norge er også det største utenlandske reisemålet for skiferier i Sverige. En vesentlig oppgave for kampanjen er derfor å beholde og videreutvikle posisjonene på disse viktige markedene.

Mange destinasjoner har utvidet kapasitet de senere år, noe som gjør at vi stadig blir mer avhengig av gjester utover de skandinaviske markedene. Vi forsetter derfor å styrke markedsarbeidet innenfor ski i Storbritannia, Nord-Tyskland, Nederland og Russland.

Vi sørger for en god mediemiks og synlighet i markedene, og koordinerer produksjonen av effektive og målrettede kampanjer.  

Vi måler effekten av kampanjen ved å overvåke forskyvninger i markedsandeler i Danmark og Sverige og setter KPI-er for våre aktiviteter i alle prioriterte markeder.