Korea-pakke og workshop

Korea-pakken gir dine produkter synlighet i koreanske distribusjonskanaler. Pakken sikrer at din bedrift er godt inkludert i distribusjonskanalene.

Derfor bør du delta:

Korea-pakken inkluderer både forbruker-, bransje – og pressebearbeidelse, workshop i Seoul, nyhetsbrev til reisebransjen og seminarer rettet mot reiselivsbransjen.

Den sikrer at dine produkter og tjenester er godt representert i de koreanske distribusjonskanalene.

Dette er inkludert:

Korea-pakken inkluderer både forbruker-, bransje- og pressebearbeidelse, workshop i Seoul, samt nyhetsbrev til reisebransjen og seminarer rettet mot reiselivsbransjen.
 

Betingelser

Krav om tilbakemelding

Innovasjon Norge ønsker at deltakerne skal oppnå resultater gjennom de tiltakene som tilbys. Som en del av dette vil vi derfor be om tilbakemelding om effekten av deltagelsen. Deltakerne forplikter seg til å gi oss slik tilbakemelding i det kontrakt inngås med oss gjennom påmelding. Tilbakemeldingene vil bli behandlet konfidensielt.

Priser og fakturering

Priser er oppgitt i NOK ekskl. mva (hvis ikke annet er oppgitt). Vi forbeholder oss retten til å justere prisen ved behov.

Fakturering skjer 30 dager etter at tjenesten/varen er levert. 

Materiell

Deltakerne forplikter seg til å levere egnet materiell - tekst og bilder - innenfor oppgitte frister. Uteblitt leveranse kan medføre mangelfull informasjon og profilering i kampanjen.

Forbehold om endringer

Vi reserverer oss for eventuelle prisendringer, fullbookede aktiviteter og eventuelle trykkfeil på våre nettsider eller i vårt aktivitetshefte.