Brasil

Brasil er verdens femte største land både i folketall og areal. Landet har de seneste årene opplevd en sterk økonomisk vekst, og enkelte norske reiselivsbedrifter har bearbeidet markedet med gode resultater.

I 2014 startet Innovasjon Norge opp en egen reiselivssatsing i Brasil. Dette gjør vi med eksterne samarbeidspartnere i Brasil, da vi først ønsker å etablere et godt salgsledd i landet, før aktiviteter igangsettes. I et land som Brasil er turoperatører og reisebyråer viktig for å skape trafikk og selge turer til Norge.

Prioriterer opplæring om Norge

Innovasjon Norge prioriterer å bearbeide turoperatørene og lære opp reisebyråene, slik at vi bidrar til at aktørene har rett kunnskap om Norge og våre produkter - og gjennom dette stimulere til økt salg av ferier til Norge. I tillegg til bransjebearbeidelse vil vi aktivt påvirke relevant presse i det brasilianske markedet.

Våre markedsaktiviteter i Brasil