Frankrike

Norge har et sterkt og positivt image i Frankrike - som et foregangsland for innovativ design, arkitektur og gastronomi der miljø og bærekraft står sentralt.

Franskmenn på ferie i Norge deltar gjerne på naturbaserte aktiviteter, samtidig som at de ønsker seg  kulturelle og autentiske matopplevelser.

Franskmenn møter den økonomiske usikkerheten ved å endre reisemønster. I stedet for lange reiser, velger mange heller å ta korte ferier til destinasjoner som ligger nært hjemlandet, og avreise utenfor den tradisjonelle sommerferien. Etterspørselen etter vinter- og nordlysopplevelser er økende. 

Norge – lett tilgjengelig og spennende 

Aktive ferier som vandring og turer med sykkel, kajakk eller kano blir stadig mer populært. Kulturopplevelser og byliv, samt naturfenomener som midnattssol og nordlys er ettertraktet, og Norge i ferd med å etablere seg som en lett tilgjengelig og spennende destinasjon, med et godt tilbud året rundt.

En bred, helhetlig satsning overfor forbruker, media og bransjen i regionene Paris/Île-de-France og Rhône-Alpes har sikret oss et ideelt utgangspunkt for å bedre utnytte de nye mulighetene.

Generell norgesprofilering skal skape reiselyst, og gjennom målrettede aktiviteter i tradisjonelle og digitale medier, skal vi legge til rette for at enda flere franskmenn realiserer drømmen om en ferie i Norge.

Viktig bransjesamarbeid

Turoperatører og reisebyråer har fortsatt en sterk posisjon i Frankrike. For å sikre at Norge blir en foretrukket destinasjon å selge inn overfor feriesøkende kunder, er det derfor viktig å forsterke arbeidet med de profesjonelle aktørene i markedet. Vi viderefører også vår satsing innen sosiale medier for å nå bredt ut til forbrukerne. For 2016 vil våre fokusregioner vil fortsatt være Rhône-Alpes, Île-de-France og Paris.

Ønsker du å vite mer? Kontakt oss:

Markedssjef:     
Tove Eliassen Tove.Eliassen@innovationnorway.no

Prosjektleder – presse:  
Delphine Vallon Delphine.Vallon@innovationnorway.no

Prosjektleder – bransjeansvarlig:
Anne Lisbet Tollånes Anne.Lisbet.Tollanes@innovationnorway.no