Italia

Italienske turister søker opplevelsesferier med unikt innhold - og nettopp derfor opplever mange Norge som attraktivt. Det som lokker er natur og kulturlandskap, verdenskjente fjorder, historiske miljøer og livet i det eksotiske nord.

I et tett befolket Italia ser de på Norge som friskt, trendy og eksotisk. Naturbaserte aktiviteter med fjord-cruise og nordlys, står høyt på ønskelisten.

Fokus på Nord-Italia

Innovasjon Norge tilbyr en rekke markedsmuligheter i Italia, i tett samarbeid med næringen i begge land – tilpasset etterspørselen markedet har. Vårt fokus for 2017 vil fortsatt være målrettet markedsføring mot de tre målgruppene, forbrukere, presse og bransje, med fokus på den nordlige delen av Italia.

Vi inviterer til strategisk partnerskap med de mest relevante aktørene i den italienske og norske reiselivsbransjen, for utvikling av helhetlige reiselivsprodukter. Slik vil vi sørge for økt verdiskapning i norsk reiseliv.

Gjennom grunnleggende salgs- og profileringsaktiviteter på våre markeder styrker vi Norges posisjon som en attraktiv destinasjon for reiselivsbransjen.
Aktivitetene skal skape økt trafikk volum, tilgjengelighet og synlighet av Norge i det italienske markedet. 
Partneres reiselivstilbud skal utvikles og forsterkes, og distribusjonskanaler skal få en mer effektiv distribusjon, som gir grunnlag for styrket salg. 

Prioriterer pressereiser

I samarbeid med norske og italienske partnere gjennomfører vi større PR-kampanjer i de viktigste fylkene i Italia. Vi jobber også tett med viktige medier, for å forsterke og utnytte synergiene rundt markedskampanjer og bransjebearbeidelse. I 2015 var hele 131 journalister på pressereise i Norge i regi av Innovasjon Norge Italia.

I 2015 var det 196 785 italienske gjestedøgn ved norske hoteller. Dette er en økning på 3 prosent sammenlignet med 2014. Vår primære målgruppe, som tilhører de øverste inntektsgruppene, er reisevante, bevisst på hva de ønsker og stiller større krav til effektiv tidsforbruk og kvalitet. Interessen for Norge er stor, og optimismen i markedet er meget positiv. 

Turoperatører viktig

Selv om det italienske markedet er preget av individuell trafikk er turoperatørene
fortsatt viktige salgs og distribusjonsledd i markedet, og en viktig del av både inspirasjons- og bookingfasen. Turoperatør-markedet i Italia er fragmentert, og det finnes mange små operatører.

Bearbeidelse av bransjen er viktig for å øke kjennskapen til Norge, og for å sikre plass for norske reiselivsprodukter i distribusjonskanalene. 

Kontakt oss:

Markedssjef:     
Elisabeth Ones Elisabeth.Ones@innovationnorway.no

Prosjektleder – presse - bransje - kampanjer:  
Marco Bertolini Marco.Bertolini@innovationnorway.no