Nederland

Nederland er et av Norges viktigste nær- og volummarkeder. Interessen for Norge er stor, og etter en nedgang i antall kommersielle gjestedøgn de siste årene er optimismen i markedet på vei tilbake.

Det er en tydelig økning i antall nederlendere som kommer til Norge med fly eller med ferge/cruise. Dette har gått på bekostning av reiser til Norge med bil, men samtidig øker antall reiser med campingvogn/campingbil. Selv om markedet er prisbevisst og Norge oppleves som et dyrt ferieland er potensialet i markedet fortsatt stort.

Totalt sett står rundreiser som ferieform fortsatt høy på listen, men samtidig etterspørres i økende grad aktiv ferie, citytrips med kulturopplevelser samt ferier med naturopplevelser.

Dette er et godt utgangspunkt for en bred, helhetlig satsing overfor forbrukere, media og bransje i markedet. Generell norgesprofilering skal skape reiselyst, og gjennom en miks av målrettede aktiviteter med et klart kommersielt budskap skal vi legge til rette for at flere nederlendere velger Norge som feriedestinasjon.

Viktig bransjesamarbeid

Klassisk distribusjon gjennom turoperatører og salg via reisebyråer er fortsatt veldig viktig, og uten god distribusjon når ikke produktene ut til kundene. Vi fokuserer på bransjebearbeidelse og arrangerer en årlig workshop i Haag. Dette er tiltak vi gjør for å opprettholde det gode samarbeidet med bransjen og nå ut til nye, potensielle turoperatører i Nederland og Belgia.

Aktiviteter med egne kampanjer

I tillegg til Norgeskampanjen retter vi oss også mot målgrupper med høy interesse for vandring, fiske, sykling, alpinski og nordlys.

Ønsker du å vite mer? Kontakt oss:

Midlertidig markedssjef:
Beate.Braenden.Eidsand@innovasjonnorge.no

Prosjektleder – presse- og bransjeansvarlig: 
Nicholas van Hilten nicholas.van.hilten@innovationnorway.no 

Prosjektleder – kampanjer: 
Ranhilde Luttenberg Ranhilde.Luttenberg@innovationnorway.no