Spania

Den spanske økonomien er den raskest voksende i eurosonen. 2015 var et godt år og 2016 viser også svært positive tall med en vekst i BNP på 3,2 % i andre halvår. Spådommer for 2017 er også positive: 2,3 %. Arbeidsledigheten er også avtagende, fra 22,1 % i 2015 til 19,8 % i 2016 og 18,1 i 2017. Alle disse faktorene har en direkte innvirkning på reisemønstre spansk turisme, både innenlands og utenlands.

Turismen mellom Spania og Norge har fulgt et lignende mønster som økonomien, og Spania har siden 2014 vist svært positive tall: 15 % vekst i 2014, 27 % i 2015 og 18 % i 2016 (mellom januar og juni). Denne veksten gjør Spania til et interessant marked for den norske reiselivsbransjen, spesielt i FjordNorge, Nord-Norge og Oslo-regionen. I visse perioder står Spania blant de viktigste markedene for disse regionene.

Den Norske merkevaren er sterkt knyttet til naturen. Bevissthet og kunnskap om Norge øker år etter år blant spanjolene og de drømmer om å se fjordene, reise til Nordkapp, se midnattssolen og å oppleve nordlyset.

Våre aktiviteter fokuserer hovedsakelig på å fremme Norge mot presse og reiselivsnæringen og også til forbrukeren gjennom våre kampanjer. Innovasjon er grunnleggende i alt vårt arbeid, og sosiale medier og nye trender er til stede i alt vi gjør. Vi er til stede under hele kjeden av turen til Norge, fra etableringen av produktene, til kommunikasjon og markedsføring, og salg og distribusjon gjennom turoperatører og reisebyråer.

Historisk er Spania et sommermarked, men de siste årene har vi hatt en økende interesse og etterspørsel etter Norge som vinterdestinasjon. Nord-Norge er den viktigste regionen hvor spanjolene ønsker å dra og oppleve nordlyset. Derfor fokuserer vi våre markedsføringstiltak på sommeren, men denne sesongen vil vi for første gang ha en vinterkampanje med temaet Nordlys.

Ønsker du å vite mer? Kontakt oss:

Markedssjef:     
Eugenia Fierros Eugenia.Fierros@innovationnorway.no

Prosjektleder:  
Patricia Pitarch Lacruz Patricia.Pitach@innovationnorway.no

Prosjektleder – bransjeansvarlig:
Luca Booci Luca.Bocci@innovationnorway.no