Sverige

Våre nærmeste naboer søker i stadig større grad etter aktiviteter og opplevelser i ferien. I tillegg er de svært opptatt av miljø og mat. Svenskenes interesse for Norge er stigende og opplevelsene som vi har å tilby ligger helt rett i tiden. Bli med oss i å utnytte potensialet og mulighetene som ligger i det svenske markedet.

Sverige kan vise til en sterk økonomi og kjøpekraften til svenske målgrupper er stor. Svenskenes reisevirksomhet ligger generelt på et høyt nivå og de prioriterer sine feriereiser svært høyt. Fortsatt lave boligrenter og god økonomi vil bidra positivt til å opprettholde reiselysten og den faktiske reisevirksomheten, også i tiden som kommer.

Tilstrømningen av svenske turister til Norge har hatt en svært god utvikling de seneste årene og i 2014 passerte svenske kommersielle overnattinger for første gang milliongrensen. Den samlede økningen av svenske overnattinger siden 2009 tilsvarer over 14 prosent og det råder fortsatt optimisme blant turoperatører i markedet, noe som indikerer at veksten vil fortsette.

Fokus på friluftsliv

Svensker er glad i friluftsliv og aktiviteter. Derfor har vi aktive temasatsinger innen vandring, sykkel og fiske. Særlig vandretradisjonen står sterkt i Sverige, og det antas av 1,2 millioner svensker går i fjellet minst en gang i året.

Økt fokus på miljø og mat

Svensker har et forbruk omtrent på samme nivå som turister fra andre europeiske land. En trend i markedet er at svenskene i økende grad søker etter aktiviteter og opplevelser i ferien. Vi ser også et tydelig og økt fokus på miljø og mat. Den gode matopplevelsen kan gjerne koste, så lenge den holder høy kvalitet og det finnes et sterkt ønske om å ta del av landets matkultur. Vi vil for 2017 ha som mål å synliggjøre bærekraftige destinasjoner og produkter. 

Verdifulle og annerledes opplevelser

Våre kampanjer bygger på den svenske strategien “Verdifulle og anderledes opplevelser”. Det gir deg og din bedrift gode muligheter for synlighet og tydelige resultater, basert på en kombinasjon av merkevarebygging og direkte salgsutløsende aktiviteter.

Vi vil i 2017 fokusere spesielt på tydelige effektmål i alle prosjekter og kampanjer, merkevarebygging i kombinasjon med salgsutløsende tiltak, samt effektive og vel sammensatte kampanjer som skaper resultat for kampanjedeltakerne.

Ønsker du å vite mer? Kontakt oss:

Markedssjef:     
Robert Nygårdhs Robert.Nygardhs@innovationnorway.no

Prosjektleder/bransjeansvarlig:  
Sandra Olsson Sandra.Olsson@innovasjonnorge.no

Prosjektleder – kampanjer:  (permisjon til 9. januar 2017)
Andreas Ørjasæter Solhaug Andreas.Orjasaeter.Solhaug@innovationnorway.no

Prosjektleder – presse:    
Caroline Lundkvist Caroline.Lundkvist@innovationnorway.no