Markedsrådgiving: Vi kan de internasjonale markedene

Skal bedriften din konkurrere i et internasjonalt marked? Rådgiverne på våre kontorer i utlandet kjenner det lokale markedet og ser mulighetene, samtidig som de kjenner norske bedrifter og forstår deres behov.

De fleste bedrifter har behov for lokal bistand og gode råd når de skal konkurrere i et internasjonalt marked. Det kan ofte være vanskelig å skaffe nødvendig informasjon for å ta riktige beslutninger, finne potensielle kunder og andre aktører som kan gi tilbakemelding på forretningsplanen, legge planer for det videre arbeidet og identifisere og komme i kontakt med de rette samarbeidspartnerne.

Markeds- og teknologirådgiverne på våre kontorer i utlandet har kompetanse, erfaring og verdifulle lokale nettverk som gjør dem i stand til å bistå din bedrift med å utnytte internasjonale markedsmuligheter, og redusere din risiko for å tape tid og penger.

Bli kjent med markedet

Når du skal inn i et nytt marked, trenger du en tidlig tilbakemelding fra potensielle kunder på ditt produkt. Løser produktet et problem for dem? Fyller det et behov bedre enn konkurrentenes produkter? Er de villige til å betale for løsningen? Hvordan vil forretningsmodellen knyttet til produktet se ut med tanke på distribusjon, kommunikasjon, samarbeidspartnere, osv.? Våre kontor i utlandet kan hjelpe deg å komme i kontakt med aktuelle aktører som kan gi deg tilbakemelding nettopp på disse tingene.

I tillegg vil du kunne ha behov for ytterligere informasjon om markedet som vil hjelpe deg med å legge en markedsstrategi. Dette kan f.eks. være lover og regler, konkurrentanalyse og trender og markedsutvikling.  Forretningskultur er en annen ting du vil måtte kunne noe om.

Våre rådgivere ved kontorene i utlandet kan innhente og vurdere informasjon som danner grunnlaget for internasjonaliseringsarbeidet i din bedrift. Rådgiverne har lokal markedskunnskap, snakker språket, forstår landets forretningskultur og har et godt nettverk.

En utenlandsk partner gjør det lettere å lykkes

De fleste bedrifter som vil vokse internasjonalt har behov for samarbeidspartnere. Dette kan være distributører, servicepartnere, importører, agenter, teknologi- eller utviklingspartnere, underleverandører eller produsenter. Våre rådgivere kan hjelpe deg å finne den ideelle partner for din bedrift og introdusere deg til denne. De kan også delta i møtene og bistå din bedrift i prosessen frem mot en avtale.