Statsbesøk til Chile

Det planlegges for et statsbesøk til Chile av Deres Majesteter Kong Harald og Dronning Sonja med start 27. mars 2019.

Dette er det første statsbesøk til Chile siden Kong Olav besøkte landet i 1967. Målet med statsbesøket er å styrke og videreutvikle forholdet mellom Norge og Chile innenfor en rekke felt, herunder økonomisk og næringsrettet samarbeid. Norsk næringsliv har i dag befestet sin posisjon innenfor en rekke sektorer, og Chile er det nest største markedet for norske bedrifter i Sør-Amerika etter Brasil. En rekke norske selskaper er etablert i Chile innen energi, havbruk, forsvarsmateriell og fiskeri, samt finansielle og maritime tjenester. Norske langsiktige investeringer er etterspurt og norske selskaper anses som attraktive partnere innen flere sektorer.

Næringslivsprogrammet i Santiago vil bli arrangert 28. mars 2019. Mer informasjon vil følge.