Dette tilbyr vi

Innovasjon Norge tar opsjon på areale til norsk fellesstand. Vi tar sikte på å bruke lokal standteknisk leverandør som tidligere, med bistand fra norsk standteknisk designer. Vi samarbeider med Norges sjømatråd og Innovasjon Norge's marin avdeling om  messedeltakelse og program i forbindelse med messen.

 

Vanlig stand (varierende størrelse)
Vi kan antyde en pris på NOK 6300 - 6800 pr. kvm, forutsatt tilstrekkelig antall deltakere.
Kvadratmeterprisen vil blant annet dekke:

  • Standleie
  • Oppbygging/nedrigging av firmastands og fellesområder
  • Felles informasjons- og PR arbeid
  • Daglig renhold av standområdet
  • Frakt av felles gods
  • Administrasjon og prosjektledelse


Små stands
Vi kan også tilby små stands på 2, 4 eller 6 kvadratmeter, avhengig av hvilket plassbehov ditt firma har.

NB!
Gjennomføring av fellesstands og indikert pris er avhengig av tilstrekkelig antall deltakere totalt.