Søk

 • Alle kategorier (5046)
 • Ansatt (722)
 • Nyhet (488)
 • Arrangement (207)
 • Tjenester (235)
  • Helsesatsinga


   Helsesatsinga omfattar eit breitt spekter av produktområde. Eksempel på dette er nye medisinar, medisinsk teknologi og helserelatert IKT.

   02.05.2016

  • Mulighetsområder


   Innspillene vi fikk fra næringslivet og andre samfunnsaktører i Drømmeløftet tok utgangspunkt i de store utfordringene verden står overfor. Blant dem er klima, matproduksjon, helse, demografisk endrin...

   03.11.2016

  • Helse og velferd


   Omfatter aktører som utvikler, produserer, distribuerer, leverer og eksporterer varer og tjenester til helseformål. Kan deles i undersegmentene legemidler, diagnostikk, medtech, helse-IKT og spesialis...

   04.11.2016

  • Kreativ næring og reiseliv


   Omfatter mulighetene som skapes i møtet mellom kreativ næring og reiseliv. Det omfatter bærekraftig økonomisk utvikling innen kunst, kultur, natur og fritidsaktiviteter. I tillegg inkluderer det arkit...

   04.11.2016