Søk

 • Alle kategorier (4472)
 • Ansatt (761)
 • Nyhet (503)
 • Arrangement (441)
 • Tjenester (24)
  • Fast Track to Innovation


   Fast Track to Innovation er et tilbud om finansiering under Horisont 2020 til innovative bedrifter og organisasjoner for at gode ideer skal nå markedet. Ordningen retter seg mot relativt modne, marked...

   06.12.2018

  • Tredrivere


   Innovasjon Norge koordinerer et snart landsdekkende nettverk av regionale pådrivere innen innovativ trebruk. Vi kaller disse pådriverne for "tredrivere".

   24.01.2019

  • Offentlig-privat samarbeid – utlysning 2019


   Innovasjon Norge og Forskningsrådet søker modige og ambisiøse norske kommuner og etater som er på jakt etter helt nye løsninger. Sammen lyser vi ut inntil 100 millioner kroner til innovative offentlig...

   13.02.2019

  • Flyfrakt eller ikke flyfrakt?


   Eksportører velger flyfrakt både på grunn av en del opplagte fordeler og fordi flyfrakt kommer bedre ut enn hovedkonkurrenten sjøfrakt. Dette er fokus i den femte og siste artikkelen i serien om inter...

   01.06.2012

  • Flyfrakt – fraktregningen


   Enten du opptatt av nøyaktig kontroll med fraktutgiftene eller fortrinnsvis er interessert i sluttsummen, er det en fordel å vite hvilke kostnadsposter som vanligvis inngår i en flyfraktregning. Dette...

   01.06.2012

  • Flyfrakt – målt etter tidsbruk og pålitelighet


   Generelt vet vi at flyfrakt er den klart raskeste transportformen, spesielt på oversjøiske destinasjoner. Men hva er “hurtig” og hva er “pålitelig”? Dette er temaer for artikkel to i denne serien om i...

   01.06.2012

  • 1. Klargjøring for forsendelse


   1.1 Lasting, stuing og telling – eksportørens jobb Så stod de der da, på gårdsplassen til Noregsfabrikken, en tyve og en førti fots container med rederimerket Global Container Line med lysende bokstav...

   01.06.2012