Søk

 • Alle kategorier (4589)
 • Ansatt (768)
 • Nyhet (511)
 • Arrangement (473)
 • Tjenester (34)
  • Oppstartlån


   Oppstartlån kan finansiere utvikling og forberedelser til vekst i selskapet. Lånet vil sammen med investorkapital kunne gi mer kapital til selskapet enn et tilskudd.

   12.11.2018

  • Presåkornfond


   Hensikten med Presåkornfond er å avlaste risiko og utløse private investeringer i tidlige faser. Fondet skal også bidra til raskere vekst ved å tilføre kompetent kapital. Investeringen skal gjøre opps...

   14.11.2018

  • Omstillingsmotor: Digitalisering


   Har din bedrift behov for økt kompetanse på digitalisering og avansert produksjon? Våre ledende klyngemiljøer deler sin kompetanse for å gi bedrifter bedre grunnlag for utvikling og fornyelse.

   12.11.2018

  • Forprosjekt bedriftsnettverk for kreativ næring


   Ønsker dere å utvikle nye markedsmuligheter i samarbeid med andre bedrifter? Innovasjon Norge tilbyr finansiering og faglig støtte til etablering av forpliktende strategiske samarbeid med langsiktig p...

   01.02.2019

  • Opptak av nye klynger


   Samarbeider du med andre om utvikling innenfor et bestemt område, og ønsker litt ekstra fart på satsningen? Det finnes mange fordeler med samarbeidsbaserte utviklingsprosjekter, og vi støtter disse gj...

   12.11.2018

  • Bedriftsnettverk


   Har din bedrift vekstambisjoner og ønsker å realisere disse i samarbeid med andre bedrifter? Vi kan tilby faglig veiledning og finansiering til etablering og utvikling av strategiske bedriftsnettverks...

   12.11.2018

  • Lavrisikolån


   Trenger din bedrift lån ut over private lån? Innovasjon Norge tilbyr finansiering for langsiktig kapitalbehov.

   20.11.2018

  • Regionale distriktsmidler


   Innovasjon Norge har et mål om at verdier skapes over hele landet. Vi har derfor egne ordninger for selskaper i distriktene, og andre krav til selskapene som kan kvalifisere seg for våre ordninger. 

   26.11.2018

  • Lånegaranti


   Har din bedrift utfordringer med å skaffe driftskreditt hos banken? En lånegaranti fra Innovasjon Norge kan bedre finansieringsmulighetene.

   12.11.2018

  • Tilskudd til innovasjonskontrakter


   Samarbeider du med en kunde om et innovativt prosjekt som har internasjonalt potensial? Innovasjonskontrakter gir finansiell risikoavlastning.

   12.11.2018