Søk

 • Alle kategorier (4171)
 • Ansatt (761)
 • Nyhet (498)
 • Arrangement (359)
 • Tjenester (16)
  • Guide for sosialt entreprenørskap


   Innovasjon Norge har ingen oppdrag eller virkemidler spesielt utviklet for sosiale entreprenører, men du vil finne mange innovative sosiale entreprenørene blant våre kunder. Her har vi forsøkt å svare...

   27.11.2018

  • Lag din IPR-strategi


   Håndtering av immaterielle verdier kan være avgjørende for å oppnå bedriftens mål. Det er ikke nok å søke om patent- og varemerkebeskyttelse uten å se IPR i et større perspektiv. En robust og helhetli...

   22.11.2018

  • Freedom to operate


   Før en lanserer et nytt produkt i markedet nasjonalt eller internasjonalt er det viktig å kartlegge om bedriften kan produsere og selge sitt produkt i det aktuelle markedet uten å krenke andres rettig...

   22.11.2018

  • Lisensavtaler


   Ved å lisensiere ut teknologi, kunnskap eller varemerker, kan bedriften din nå nye markeder raskere og enklere enn ved mer tradisjonelle inngangsstrategier.

   22.11.2018

  • Is Germany in need of Norwegian EdTech?


   Norway is a leading country when it comes to Education Technology (EdTech). Germany is a country where digitalization within education has not come as far. Can Germany learn something from Norway? We ...

   19.02.2019