Søk

 • Alle kategorier (5305)
 • Ansatt (746)
 • Nyhet (496)
 • Arrangement (247)
 • Tjenester (204)
  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner US-Dollar er det eneste lovlige valutaen å bruke ved handel med Ecuador. For alle finanstransaksjoner med utlandet kreves en skatt på 5%. Åpen regning Forekommer. Krediitiden er va...

   03.02.2018

  • Produktkrav


   Særskilte regler gjelder blant annet for matvarer, kosmetikk, medisinske og farmasøytiske produkter, sigaretter og plantevernmiddel. Standarder For en del varegrupper skal visse tekniske krav/ standar...

   03.02.2018

  • Fakta


   The Republic of Guatemala   Landkode: GT Landrisiko: Risikogruppe 4. Tendens: Stabil.  Hovedstad: Ciudad de Guatemala Korrupsjonsindeks (CPI): 28 (2017). Tendens: Stabil. Tidssone: GMT - 6 timer   Arb...

   03.02.2018

  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner De fleste varer kan innføres uten restriksjoner. Farmasøytiske produkter, næringsmidler, kosmetikk og kjemikalier må være registrert før de kan innføres. Legalisering og visering I...

   03.02.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen - for de fleste varetransaksjoner. Åpen regning Frarådes. Dokumentinkasso Frarådes. Remburs Vanlig. Bekreftet og ugjenkallelig remburs anbefales, spesielt overfor nye forretn...

   03.02.2018

  • Produktkrav


   Der er spesielle krav til visse produkter. Det er derfor viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste endringer. Dette gjelder blant annet farmasøytiske produkter, kosmetikk, kunstg...

   03.02.2018

  • Kort om bedriftsnettverksprogrammet


   Formålet er å bidra til økt konkurransekraft, verdiskaping og lønnsomhet i bedriftene. Programmet tilbyr finansiering og faglig veiledning til etablering av forpliktende strategiske markedsrettede og ...

   20.06.2017

  • Kriterier for vurdering og utvelgelse av prosjekter


   Relevans til prioriterte områder i utlysningen Markeds- og vekstpotensialet for bedriftene Verdiskapings- og sysselsettingspotensialet i Norge Deltakerbedriftenes samlede gjennomføringsevne (økonomi, ...

   24.01.2017