Søk

 • Alle kategorier (4533)
 • Ansatt (768)
 • Nyhet (508)
 • Arrangement (477)
 • Tjenester (24)
  • Eksportdokumenter


   Faktura Spesiell formular forlanges, fulstendig liste med krav til innhold og eksempel ligger i toll og dokumentdatabasen Mendel Online. UN Layout Key anbefales. Fakturaen bør skrives ut i minst tre e...

   15.12.2017

  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner De fleste varer kan innføres uten lisens. Krav om innførselslisens gjelder for visse varer. Ta kontakt med importør for ytterligere informasjon. En rekke varer kreves sertifisert f...

   18.01.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner for de fleste varetransaksjoner. Åpen regning Anbefales ikke, med unntak av forskuddsbetaling. Forsinkelser i betalingsoverføringer er ikke vanlig, men kan fore...

   18.01.2018

  • Produktkrav


   Produktkrav om oppfyllelse av myndighetskrav, standarder etc. kan fremgå av kontrakten. Standarder Georgia er korrespondentmedlem av ISO. Georgias nasjonale standard organisasjon er Georgian National ...

   18.01.2018

  • Fakta


   Hong Kong Special Administrative Region of China   Landkode: HK Landrisiko: Risikogruppe 2. Tendens: Stabil.  Hovedstad: Hong Kong Korrupsjonsindeks (CPI): 76 (2018). Tendens: Negativ. Tidssone: GMT +...

   05.02.2018

  • Defence


   India has the 2nd largest armed forces in the world. 3,3% of the global defence expenditure in 2016  13% of the global arms import Indian Defence budget is 2,3 % of the GDP 31,1% of the budget goes in...

   11.01.2019

  • Hvorfor gjøre forretninger i India?


   India er et land med stort mangfold og kontinuitet. Det er en stor blanding av kulturer, religioner, raser og språk. For å lykkes, er det avgjørende for en virksomhet eller organisasjonen å ha en fors...

   04.12.2017

  • Fakta


   The Republic of India   Landkode: IN Landrisiko: 3. Tendens: Stabil.  Hovedstad: New Dehli Korrupsjonsindeks (CPI): 41 (2018). Tendens: Positiv. Tidssone: GMT + 5,5 timer   Arbeidsuke: Mandag - Fredag...

   18.01.2018