Søk

 • Alle kategorier (4534)
 • Ansatt (768)
 • Nyhet (508)
 • Arrangement (476)
 • Tjenester (24)
  • Utstillere


   MATSTREIF  7.-8. september 2019     Følg oss på Flickr, Facebook, Instagram    Utstillere Matstreif  

   11.05.2016

  • Rollag


   Omstillingsperiode 2011-2020. Rollag har vært preget av befolkning- og sysselsetningsnedgang over tid, små næringer, høy sysselsetting og synkende folketall. Vanskelige vekstvilkår i bedriftene. Målet...

   26.09.2016

  • Fyresdal


   Omstillingsperiode 2017-2022. Utfordringen for Fyresdal er nedleggelse av Arendal kretsfengsel avdeling Fyresdal og IKM Maskinering avdeling Fyresdal. Målet er å bidra til å skape 40 nye lønnsomme arb...

   29.05.2018

  • Andøy


   Omstillingsperiode 2017-2023. Andøya sin store utfordring er nedleggelse av Andøya flystasjon. Målet er å styrke næringslivet og skape 350 nye arbeidsplasser.

   29.05.2018

  • Ibestad


   Utfordringen til Ibestad var fraflytting og ensidig næringsliv. Målet var flere attraktive arbeidsplasserog en befolkningsnedgang redusert til 0.                 

   26.09.2016