Søk

 • Alle kategorier (4171)
 • Ansatt (761)
 • Nyhet (498)
 • Arrangement (359)
 • Tjenester (16)
  • Cookies


   Denne nettsiden bruker cookies dersom du i nettleseren har akseptert dette.

   25.05.2018

  • Forretningsmodell vs -plan


   Mange nyetableringer går overende etter kort tid. Grunnen til dette er blant annet at de ikke treffer markedet med sitt produkt/tjeneste, og at pengene på et tidspunkt tar slutt. Dette forteller oss a...

   02.01.2017

  • Innvandrergründere


   Hva mener vi med «innvandrer»? Når vi snakker om innvandrere bruker vi SSBs definisjon: Innvandrere er personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldr...

   04.01.2017

  • Tjenesteoversikt


   Her finner du noen tjenester spesielt rettet mot gründere som kan være nyttig i din jobb med gründere.

   13.01.2017

  • Råd om innovasjon og utvikling


   Har din bedrift ambisjoner om videreutvikling og vekst? Trenger dere en sparringspartner for å drøfte nye forretningsmuligheter? Vi kan tilby individuell rådgivning på innovasjonsprosess, forretningsm...

   26.11.2018

  • Samarbeid, klynger og nettverk


   Innovasjon foregår i økende grad i samspill mellom bedrifter, kunder, leverandører og kunnskapsmiljøer. Vi hjelper deg med å knytte kontakter,  bygge nettverk og øke kompetansen.

   26.11.2018