Søk

 • Alle kategorier (4575)
 • Ansatt (768)
 • Nyhet (509)
 • Arrangement (476)
 • Tjenester (25)
  • Kvalifikasjoner


   Innovasjon Norge skal bidra til vekst, verdiskaping og arbeidsplasser via økt investering i og omsetning av kunst- og kulturproduksjoner. Dette gjør vi gjennom finansielle virkemidler, kompetanseprogr...

   12.12.2018

  • Ren energi


   Tilbyr du løsninger og teknologi som bidrar til å løse verdens behov for ren energi? Vi tilbyr en rekke tjenester og aktiviteter til bedrifter innen dette området.

   11.12.2018

  • Guide for sosialt entreprenørskap


   Innovasjon Norge har ingen oppdrag eller virkemidler spesielt utviklet for sosiale entreprenører, men du vil finne mange innovative sosiale entreprenørene blant våre kunder. Her har vi forsøkt å svare...

   27.11.2018

  • Lag din IPR-strategi


   Håndtering av immaterielle verdier kan være avgjørende for å oppnå bedriftens mål. Det er ikke nok å søke om patent- og varemerkebeskyttelse uten å se IPR i et større perspektiv. En robust og helhetli...

   22.11.2018

  • Freedom to operate


   Før en lanserer et nytt produkt i markedet nasjonalt eller internasjonalt er det viktig å kartlegge om bedriften kan produsere og selge sitt produkt i det aktuelle markedet uten å krenke andres rettig...

   22.11.2018