Søk

 • Alle kategorier (5305)
 • Ansatt (746)
 • Nyhet (496)
 • Arrangement (247)
 • Tjenester (204)
  • Hedmark og Oppland


   Søknadsfrist Tradisjonelt landbruk: 1. februar og 1. september (Vi gjør oppmerksom på at landbrukskontorene kan ha egne og tidligere frister) Bygdenæring: Ingen søknadsfrist, fortløpende behandling Pr...

   11.11.2016

  • Troms


   Søknadsfrist Ingen søknadsfrist, fortløpende behandling Prioriterte tiltak/områder: Tradisjonelt landbruk Etablering og oppgradering av fjøs og driftsbygninger innen grovfôrbasert husdyrhold. Invester...

   11.11.2016

  • Nordland


   Søknadsfrist Ingen søknadsfrist, søknader behandles fortløpende. Prioriterte tiltak/områder Tradisjonelt landbruk Nybygging og oppgradering av driftsbygninger innen grovfôrbasert husdyrhold er høyt pr...

   11.11.2016

  • Hordaland


   Søknadsfrist Ingen søknadsfrist, behandler søknader fortløpende Prioriterte tiltak/områder Tradisjonelt landbruk Søknader fra bønder som planlegger å hente vesentlige deler av inntekt og syssel-settin...

   11.11.2016

  • Direkte salg


   Oversikten i denne delen tar for seg eksportsalg av varer, hvor eksportør og importør handler direkte – uten mellomledd. I hovedsak skiller dette seg fra tjenesteeksport, men enkelte punkter vil også ...

   28.11.2018

  • Betalingsbetingelser


   Pris Det er gjerne her hoved slaget står under kontraktsforhandlingene. Foruten den strategiske vurderingen av hvilken pris markedet kan ta, er det under prissetting viktig å ikke glemme forhold som p...

   28.11.2018

  • Samkjøring med andre kontrakter


   For å få gjennomført et eksportsalg er det gjerne nødvendig å inngå kontraktsmessige avtaler også med: Transportør Transportforsikringsselskap, avhengig av leveringsbetingelse Bank Det er et viktig at...

   28.11.2018

  • Salg via enedistributør


   Forholdet mellom en eksportør og en enedistributør i et marked minner om direkte salg i den forstand at enedistributøren gjerne står som fakturamottaker. Enedistributøren videreselger igjen varene på ...

   28.11.2018

  • Standardkontrakter


   Det finnes et utvalg av internasjonale standardkontrakter som er godt egnet å legge til grunn for bedriftens internasjonale salgsarbeid. Standardkontraktene gir ofte et godt forhandlingsgrunnlag, selv...

   28.11.2018