Søk

 • Alle kategorier (4575)
 • Ansatt (768)
 • Nyhet (509)
 • Arrangement (476)
 • Tjenester (25)
  • Fakta


   The State of Qatar   Landkode: QA Landrisiko: Risikogruppe 3. Tendens: Stabil.  Hovedstad: Doha Korrupsjonsindeks (CPI): 62 (2018). Tendens: Negativ. Tidssone: GMT + 3 timer   Arbeidsuke: Søndag - Tor...

   31.01.2018

  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner Innførselslisens kreves bare for noen få varesorter, blant annet alkoholholdige drikkevarer, visse farmasøytiske og elektroniske produkter, levende dyr og planter, våpen og ammunis...

   31.01.2018

  • Produktkrav


   Det stilles en rekke produktkrav om oppfyllelse av bestemte standarder for en rekke varegrupper. Derfor er det hensiktsmessig å innhente informasjon om produktkrav direkte fra importøren. Medisinsk ut...

   31.01.2018

  • Eksportdokumenter


   Alle varer som ankommer Qatar inspiseres av tollvesenet. Det er derfor viktig at alle eksportdokumenter stemmer for å unngå bøter og forsinkelser. Faktura Handelsfaktura utstedes i fire eksemplarer på...

   31.01.2018

  • Fakta


   The Kingdom of Saudi Arabia   Landkode: SA Landrisiko: Risikogruppe 2. Tendens: Stabil Hovedstad: Riyadh  Korrupsjonsindeks (CPI): 49 (2018). Tendens: Stabil. Tidssone: GMT + 3 timer   Arbeidsuke: Søn...

   22.01.2018

  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner Import kan kun foretas av registrerte importører som er registrert hos Ministry of Commerce and Industry (MOCI). Det er forbud mot innførsel av en rekke varer som blant annet alkoh...

   22.01.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Kredittinformasjon Tilgangen på informasjon er mangelfull. Middelstore og store selskaper publiserer normalt finansiell informasjon, men det bør utvises forsik...

   22.01.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Handelsfaktura utstedes i 3 eksemplarer på engelsk eller arabisk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Det er krav om at fakturaen inneholder detaljert beskrivelse av forsendelsen, og refere...

   22.01.2018

  • Spennende maritime muligheter


   Sør-Afrika er sentralt plassert på sørspissen av Afrika, der Atlanterhavet møter Det indiske hav. Markedsmulighetene innen maritim virksomhet er store.

   18.12.2017