Søk

 • Alle kategorier (5187)
 • Ansatt (728)
 • Nyhet (487)
 • Arrangement (343)
 • Tjenester (221)
  • Lavrisikolån


   Målgruppe / hensikt : Bedriftsutvikling

   25.06.2014

  • Bruk av tre - Industrialisering og effektivisering


   Innovasjon Norge ønsker å bidra til å styrke konkurranseevnen til industribedrifter innenfor tremekanisk sektor. Målgruppen for satsingen er hele verdikjeden fra skog til sluttkunde - og er spesielt r...

   13.06.2017

  • What we do


   The Humanitarian Innovation Program will support the development and scaling of new technology solutions that contribute to smarter and more efficient humanitarian response. The program aims to make t...

   09.07.2018

  • Who we are


   Innovation Norway is the Norwegian Government's most important instrument for innovation and development of Norwegian enterprises and industries. Innovation Norway is mandated by the Norwegian Ministr...

   09.07.2018

  • Apply


   Are you a UN agency or a Norwegian humanitarian organization? Are you looking to conduct an innovation project in partnership with a private company? Then you might qualify for the humanitarian innova...

   09.07.2018

  • Omdømmeaktiviteter


   Omdømmetiltak og fylkesovergripende nasjonale aktiviteter, innenfor mat og reiseliv, skal bidra til å bygge stolthet og øke kunnskap om norsk landbruk blant forbruker generelt og produsentene spesielt...

   14.08.2017

  • Vekstfinansiering


   Er du i en av Utviklingsprogrammets målgrupper og har klare vekstambisjoner? Tilfredsstiller du følgende kriterier kan du søke Innovasjon Norge om støtte til å gjennomføre planene: Målsetting om å øke...

   16.06.2016