Søk

 • Alle kategorier (4533)
 • Ansatt (768)
 • Nyhet (508)
 • Arrangement (477)
 • Tjenester (24)
  • Ny forvalter av landsdekkende såkornfond


   Styret i Innovasjon Norge har besluttet å gi Skagerak Maturo AS i Kristiansand/Skien ansvaret for forvaltningen av et nytt landsdekkende såkornfond. Fondet skal sørge for frisk såkornkapital på til sa...

   17.06.2016

  • Fra avfall til grønt gull


   Med nyutviklet teknologi skal norske Antec Biogas revolusjonere biogassproduksjon. Nå har de vunnet Bioenergy Innovation Award.

   17.06.2016

  • Flakstad


   Omstillingsperiode 2012-2017. Kommunen var preget av store tap av fiskekvoter som gav betydelige konsekvenser for lokalsamfunnet. Målet var 80 nye arbeidsplasser og vekst i innbyggertallet. 

   22.09.2016

  • Tettere samarbeid med fylkeskommunene


   Innovasjon Norge jobber i dag aktivt med å kvalitetssikre det operative strategi- og prosjektarbeidet i landets omstillingskommuner. I fremtiden skal vi også jobbe tettere opp mot fylkeskommunene i de...

   22.09.2016

  • Tjenesteeksporten i 4. kvartal og året 2017


   Oversikten over tjenesteeksporten i 2017, viser at flere av tjenestenæringene også ble rammet av redusert etterspørsel fra petroleumsindustrien, og rapporten viser at tjenesteeksporten falt med 6,3 mi...

   22.03.2018

  • Eksporten i september 2018


   Veksten i fastlandeksporten var svak i september, bare 0,5 prosent over september 2017. Korrigert for en virkedag mindre tilsier dette en økning på rundt fem prosent. Tas det hensyn til at prisene i g...

   18.10.2018