Søk

 • Alle kategorier (4533)
 • Ansatt (768)
 • Nyhet (508)
 • Arrangement (477)
 • Tjenester (24)
  • Roller og oppgaver i gjennomføringsfasen


   Omstillingsorganisasjonen Omstillingsorganisasjonen disponerer omstillingsmidlene og realiserer omstillingsplanen ved å gjennomføre tiltak i tråd med årlige handlingsplaner. Omstillingsorganisasjonen ...

   29.09.2016

  • Innovasjonsverksted - Herøya


   27.03.2019

   10.00-02.00

   Herøya

   Vi tilbyr innovasjonsverksted, der du og din bedrift får innsikt i praktiske hjelpemidler for å bli mer effektiv i innovasjonsarbeidet. 

  • Innovasjonsverksted - Oslo


   04.06.2019

   10.00-02.00

   Akersgata 13

   Vi tilbyr innovasjonsverksted, der du og din bedrift får innsikt i praktiske hjelpemidler for å bli mer effektiv i innovasjonsarbeidet. 

  • Innovasjonstalen 31. mai 2018: Merkevaren Norge


   Rådhushallen i Oslo Rådhus | 31. mai 2018, kl. 13:00 - 14:45 | Registrering fra kl. 12.00 For første gang viser vi fram det nye utstillingsvinduet for norske, grønne løsninger. Det blir sentralt i arb...

   04.06.2018

  • Oppstartlån


   Oppstartlån kan finansiere utvikling og forberedelser til vekst i selskapet. Lånet vil sammen med investorkapital kunne gi mer kapital til selskapet enn et tilskudd.

   12.11.2018

  • Presåkornfond


   Hensikten med Presåkornfond er å avlaste risiko og utløse private investeringer i tidlige faser. Fondet skal også bidra til raskere vekst ved å tilføre kompetent kapital. Investeringen skal gjøre opps...

   14.11.2018

  • Bistandsmessen EXCO


   15.05.2019-17.05.2019

   10.00

   Fiera Roma

   På EXCO er målet å koble bistandsaktører med aktører i privat sektor som tilbyr innovative løsninger for bærekraftig utvikling.

  • Growth Challenge VC


   06.06.2019

   10.00

   Er selskapet ditt på jakt etter venturekapital? Vil du være best mulig forberedt i møte med investorer? Da bør du delta på vårt program i forkant av Startup Extreme i juni.