Søk

 • Alle kategorier (4533)
 • Ansatt (768)
 • Nyhet (508)
 • Arrangement (477)
 • Tjenester (24)
  • Hva koster det?


   Forstudien i SMB-utvikling har en kostnadsramme på NOK 240 000. Leder for omstillingsarbeidet kan søke Innovasjon Norge om finansiell støtte til 50 % av kostnadene. Innovasjon Norge støtter også kostn...

   19.09.2016

  • Hva koster det?


   Hvor ressurskrevende forstudien og forprosjektet blir, vil variere med kommunenes størrelse. Men for en middels stor kommune vil forstudien trolig kreve at det settes av ca. 15 dagsverk til prosjektle...

   19.09.2016

  • Hvilke "leveranser" kommer ut av verktøyet?


   En forstudierapport med de mest aktuelle alternativene for finansiering, organisering og geografisk virkeområde for utviklingsenheten. En forprosjektrapport som skisserer en konkret løsning for videre...

   19.09.2016

  • Hvem er verktøyet for?


   Alle omstillingsorganisasjoner må ha en strategi og en plan for videreføring av omstillingsarbeidet etter endt omstillingsperiode. Verktøyet ”Videreføring av omstillingsprogrammer” bygger på Innovasjo...

   19.09.2016

  • Hva koster det?


   Kurset har ingen deltakeravgift, men deltakerne dekker selv reise og opphold.

   19.09.2016

  • Hvordan foregår det?


   Kurset gjennomføres som en samling over to dager med maksimum ni deltakere fra maksimum tre omstillingsområder per kurs. Arbeidsformen veksler mellom gjennomgang av teori og eksempler, og arbeid med p...

   19.09.2016

  • Hvem er kurset for?


   Det er Innovasjon Norges anbefaling at INTRO-kurset bør være obligatorisk for leder for prosjektstyringsgruppen og for prosjektleder som skal gjennomføre strategi- og forankringsfasen.

   19.09.2016

  • Hva koster det?


   Kurset har ingen deltakeravgift, men deltakerne dekker selv reise og opphold.

   19.09.2016

  • Hvordan foregår det?


   Kurset gjennomføres som en samling over to dager med maksimum 6 deltakere fra maksimum 3 omstillingsområder per kurs. Arbeidsformen veksler mellom gjennomgang av teori og eksempler og arbeid med prakt...

   19.09.2016

  • Evaluering av tilbudet


   Det finnes ulike modeller for evaluering av tilbud. En måte å gjøre det på er å gi alle tilbyderne poeng fra 0‐10 for hvert tildelingskriterium, slik at den tilbyderen som leverer best på et gitt ...

   19.09.2016