Søk

 • Alle kategorier (5044)
 • Ansatt (722)
 • Nyhet (488)
 • Arrangement (207)
 • Tjenester (235)
  • Statsbudsjett positivt om innovasjon og nyskaping


   Finansminister Sigbjørn Johnsens fremleggelse av regjeringens statsbudsjett for 2014 innebærer stø kurs for Innovasjon Norge. Statsbudsjettet inneholder positive signaler om innovasjon og nyskaping, m...

   14.10.2013

  • Samarbeidsprosjekt – Innovasjon Norge og Patentstyret


   Innovasjon Norge og Patentstyret skal samarbeide om etableringen av en veilednings- og rådgivningstjeneste for små og mellomstore bedrifter. Prosjektet skal bidra til økt bevissthet om immaterielle ve...

   14.10.2013

  • Giske vil videreutvikle næringsklyngene


   Det kommer frem under statsrådens besøk til National Oilwell Varco i Kristiansand i dag. Innovasjon Norge mener at dette er et steg i riktig retning.

   04.09.2013

  • Sjømat: Vi styrker innovative leverandører


   Etterspørselen etter bærekraftig sjømat er stor, og det skaper forretningsmuligheter for norske leverandører. Innovasjon Norge setter nå fokuset på leverandørene og støtter videreutvikling og vekst bå...

   04.07.2013

  • Norsk biovarme er konkurransedyktig


   - Norske biovarmeanlegg er lønnsomme og derfor en gyllen mulighet for landbruket. Det sier Kåre Gunnar Fløystad, som i sin mastergradsoppgave ved UMB har undersøkt 279 gardsvarmeanlegg støttet av Inno...

   27.06.2013

  • Se Stiglitz på Signalkonferansen


   Vi debatterer innovasjonspolitikken. Derfor arrangerte vi Signalkonferansen 28. mai. Nobelprisvinner Joseph Stiglitz utfordret oss med sitt syn på verdensøkonomien, og Moods of Norway ble kåret til år...

   30.05.2013

  • Internasjonale garantier


   Internasjonal handel er forbundet med usikkerhet. For å dekke noen av risikoene som kan oppstå når bedriften handler med utlandet, kan sikringsinstrumenter benyttes. Ett av disse er bankgarantier og d...

   01.11.2012

  • Eksportfinansiering


   Eksportfinansiering er finansiering av kapitalvarer som for eksempel produksjonsutstyr og transportmateriell til kjøpere i og utenfor OECD-området. Eksportfinansiering er aktuelt for kreditter med løp...

   01.06.2012