Søk

 • Alle kategorier (4345)
 • Ansatt (755)
 • Nyhet (492)
 • Arrangement (318)
 • Tjenester (14)
  • Merket for bærekraftig reisemål til Sverige


   Innovasjon Norges "Merket for bærekraftig reisemål" har fått mye oppmerksomhet i internasjonalt reiseliv. Nå sendes diplom for godkjenning for første gang ut over Norges grenser – til Sverige.  

   21.03.2018

  • Bedriftsnettverk for landbruket


   Har din bedrift behov for hjelp til å styrke samarbeidet med andre bedrifter, skape tillit, identifisere felles utfordringer og interesser? Da har vi tjenesten for deg.

   29.11.2018

  • Vekstfinansiering


   Er du tilbyder av lokalmat- og drikke, matopplevelser med lokal identitet, reiselivsopplevelser, Inn på Tunet, Innlandsfiske - eller er du en aktør innen reinnæringen? Da har vi tjenester for deg.

   29.11.2018

  • Tilleggsnæring


   Ønsker du å videreutvikle en tilleggsnæring på gården? Du kan søke om tilskudd og lån hos oss dersom du har et lønnsomt prosjekt.

   16.11.2018

  • Fornybar energi i landbruket


   Har du planer om å bygge anlegg for produksjon av fornybar energi, bioenergi eller produsere flis til bioenergi? Vi gir tilskudd til investeringer, utredninger og kompetansetiltak.

   12.11.2018

  • Samles om ny eksportsatsing


   Norsk eksport må økes for å utvikle fremtidens velferdssamfunn. Nå samles privat næringsliv og offentlig sektor om en felles eksportsatsing for å vise verden hvorfor det lønner seg å kjøpe norske, grø...

   28.02.2018