Søk

 • Alle kategorier (4174)
 • Ansatt (763)
 • Nyhet (498)
 • Arrangement (360)
 • Tjenester (16)
  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner De fleste varer kan innføres uten innførselsrestriksjoner. Innførselstillatelse kreves for visse kjøttprodukter, medikamenter, tekstiler, landbruksvarer, stålvarer, kjemikalier og ...

   17.01.2018

  • Produktkrav


   En rekke varer må oppfylle standardiserte produktkrav før varen kan selges på det canadiske markedet. Produktgrupper det stilles krav til er bl.a. forbruksvarer, tekstiler, farlige stoffer og kjemikal...

   17.01.2018

  • Fakta


   The Republic of Chile   Landkode: CL Landrisiko: Risikogruppe 2. Tendens: Stabil Hovedstad: Santiego Korrupsjonsindeks (CPI): 67 (2018). Tendens: Stabil. Tidssone: GMT -4 timer   Arbeidsuke: Mandag - ...

   17.01.2018

  • Produktkrav


   Det er spesielle krav til visse produkter. Disse er ofte kompliserte og omfattende. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste kravene. Sjekk også toll og dokumentadatabase...

   17.01.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Faktura må skrives ut i minst to eksemplarer med orginal signatur. Det er spesielle krav til innhold, se toll og dokumentdatabasen Mendel. Bør skrives på engelsk eller spansk. Fakturaerklæring...

   17.01.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Den colombianske peson er konvertibel for løpende transaksjoner på vare og tjenestehandel. Valutaen er dog ikke fullt konvertibel. Colombianske pesos må benyttes for alle lokale be...

   31.01.2018

  • Produktkrav


   Det er spesielle krav til visse produkter, først og fremst matvareprodukter. Hyppige endringer av produktkrav er ikke uvanlig. Det er derfor viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de s...

   02.02.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Ingen spesiell formular forlanges. UN Layout Key anbefales. Utstedes i tre eksemplarer på spansk. Fakturaen skal inneholde opplysninger om importregistreringsbevisets nummer, dato og forfallsd...

   31.01.2018