Søk

 • Alle kategorier (5300)
 • Ansatt (746)
 • Nyhet (496)
 • Arrangement (246)
 • Tjenester (204)
  • Maler for god søknadsbehandling


   Mottaksbrev Brevmal: Brev fra omstillingsorganisasjonen med bekreftelse på mottatt prosjektsøknad. Last ned mal for mottaksbrev Tildelingskriterier 8 tildelingskriterier og vurderingsskjema til hjelp ...

   19.09.2016

  • Finansiering: Slik søker du


   Sidene under gir deg mer informasjon om søknadsprosessen. Kontakt oss så finner våre dyktige rådgivere de beste løsningene sammen med deg.

   10.05.2011

  • INTRO-kurs: Strategi- og forankringsfasen


   INTRO-kurset kombinerer teori med praktiske workshops. Kurset gir en introduksjon til omstillingsprosessen generelt og til gjennomføring av strategi- og forankringsfasen spesielt.

   19.09.2016

  • Kurs og kompetansetilbud


   Vi tilbyr en rekke kurs og kompetansetilbud til reiselivsnæringen. Her kan du finne et kurs som kan styrke din bedrift eller dine medarbeidere.

   02.02.2011

  • INTRO-kurs: Gjennomføringsfasen


   Med en kombinasjon av teori og praktiske workshops gir INTRO-kurset en innføring i omstillingsprosesser generelt og i arbeidet med gjennomføringsfasen spesielt.

   19.09.2016

  • Kurskalender for mat og reiseliv


   Her finner du planlagte kurs innenfor temaene reiseliv og mat. Kursene er inndelt fylkesvis og nasjonalt slik at du enkelt finner kurstilbud i ditt område.

   22.09.2011

  • Fyresdal


   Fyresdal kommune står overfor utfordringer knyttet til tap av arbeidsplasser og negativ befolkningsutvikling. Som følge av disse utfordringene fikk Fyresdal omstillingsstatus i 2017. Omstillingsprogra...

   29.05.2018

  • Andøy


   Beslutningen om nedleggelse av Andøya flystasjon førte til at Andøy kommune fikk omstillingsstatus i 2017. Omstillingsprogrammet har fått navnet Samskap og frem mot 2023 skal det skapes 350 nye arbeid...

   29.05.2018

  • Infoside for studenter


   Denne siden hjelper deg som er student med å finne relevant stoff til oppgaven din. Dessverre har vi liten kapasitet til å hjelpe studenter direkte, men ønsker å legge til rette for at du best mulig l...

   06.05.2013