Søk

 • Alle kategorier (5448)
 • Ansatt (745)
 • Nyhet (499)
 • Arrangement (167)
 • Tjenester (228)
  • Garanti


   Målgruppe / hensikt: Gründere

   25.06.2014

  • Tilskudd


   Målgruppe / hensikt: Gründere + Bedriftsutvikling + Ut i verden

   25.06.2014

  • Innovasjonslån


   Målgruppe / hensikt : Gründere + Bedriftsutvikling + Ut i verden

   25.06.2014

  • Lavrisikolån


   Målgruppe / hensikt : Bedriftsutvikling

   25.06.2014

  • Bruk av tre - Industrialisering og effektivisering


   Innovasjon Norge ønsker å bidra til å styrke konkurranseevnen til industribedrifter innenfor tremekanisk sektor. Målgruppen for satsingen er hele verdikjeden fra skog til sluttkunde - og er spesielt r...

   13.06.2017

  • Internasjonale messer


   Vi organiserer nasjonale paviljonger på de viktigste internasjonale fagmessene, som gir tyngde og troverdighet for deg som utstiller. Mens du konsentrerer deg om forretninger og nettverksbygging, tar ...

   29.08.2017

  • Internasjonale messer


     Vi organiserer nasjonale paviljonger på de viktigste internasjonale fagmessene, som gir tyngde og troverdighet for deg som utstiller. Mens du konsentrerer deg om forretninger og nettverksbygging, ta...

   13.03.2018

  • Hva er størrelsen på tilskuddet?


   Størrelsen på tilskudd vurderes fra sak til sak, avhengig av hva som er nødvendig for å realisere prosjektene i riktig omfang og tid. Vi spør derfor om støtten vil være utløsende for prosjektet. Med d...

   17.08.2016