Søk

 • Alle kategorier (4533)
 • Ansatt (768)
 • Nyhet (508)
 • Arrangement (477)
 • Tjenester (24)
  • Eksportdokumenter


   Faktura Handelsfaktura utstedes i seks eksemplarer på engelsk. Fakturamanualen UN layout Key kan brukes. Ekstra emballeringskostnader og legaliseringsavgift skal inkluderes i prisen. Ordlyden på faktu...

   12.03.2018

  • Fakta


   The Islamic Republic of Iran   Landkode: IR Landrisiko: Risikogruppe 6, OECD. Tendens: Negativ. Hovedstad: Teheran  Korrupsjonsindeks (CPI): 28 (2018). Tendens: Negativ. Tidssone: GMT +3,5 timer   Arb...

   19.01.2018

  • Eksportkrav ut av Norge


   Fra og med 16.01.2016 har en rekke sanksjoner blitt opphevet: - Forbud mot eksport av nøkkelutstyr og -teknologi til olje- og gassektoren - Forbud mot eksport av nøkkelskipsutstyr og -teknologi - Forb...

   19.01.2018

  • Produktkrav


   For enkelte varegrupper, særlig forbruksvarer, kirurgisk utstyr, industrielle kjemikalier, mat og farmasøytiske produkter stilles ulike produktkrav. Det kan være oppfyllelse av visse standarder, eller...

   19.01.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Ingen spesielle krav til formular. Bør skrives ut i minst fem eksemplarer på engelsk eller persisk. Fakturaerklæring Følgende erklæring må skrives på fakturaen og undertegnes av eksportøren: "...

   19.01.2018

  • Fakta


   The State of Israel   Landkode: IL Landrisiko: Risikogruppe 0. Tendens: Stabil. Hovedstad: Tel Aviv (Jerusalem) Korrupsjonsindeks (CPI): 61 (2018). Tendens: Negativ. Tidssone: GMT +2 timer   Arbeidsuk...

   19.01.2018

  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner De fleste varer kan importeres uten restriksjoner fra Norge. En rekke varer fra spesifikke land er forbudt innført eller må ha en importlisens ved innførsel. I tillegg er en rekke ...

   19.01.2018

  • Produktkrav


   Spesielle produktkrav gjelder for enkelte varer. - Farmasøytiske produkter; skal være registrert i Israel. - Leketøy; skal oppfylle spesielle sikkerhetskrav. - Husholdningsapparater og forbruksvarer; ...

   19.01.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Handelsfaktura utstedes i orginal på engelsk, hebraisk, tysk eller fransk. Flere eksemplarere kan etterspørres. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. For mer informasjon se toll- og dokumentd...

   19.01.2018