Søk

 • Alle kategorier (5188)
 • Ansatt (729)
 • Nyhet (487)
 • Arrangement (343)
 • Tjenester (221)
  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Den Irakiske sentralbanken (Central Bank of Iraq-CBI) godkjenner hva som kan innføres av valuta. Åpen regning Forekommer. Vanlig kredittid er fra 90-120 dager. Det er registrert st...

   12.03.2018

  • Produktkrav


   Der er spesielle krav til visse produkter. Dette gjelder blant annet farmasøytiske og medisinske produkter som må registreres av Helsedepartementet, samt en rekke matvarer. Irak har innført "the Centr...

   12.03.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Handelsfaktura utstedes i seks eksemplarer på engelsk. Fakturamanualen UN layout Key kan brukes. Ekstra emballeringskostnader og legaliseringsavgift skal inkluderes i prisen. Ordlyden på faktu...

   12.03.2018

  • Nye muligheter – kan igjen eksportere til Iran


   Hva innebærer sanksjonslettelsene til Iran for norske eksportører? Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) rapporterte 16 januar 2016 at Iran har oppfylt sine forpliktelser i henhold til Joint Comp...

   28.02.2018

  • Sjekkliste for Iran – eksport og etablering


   Sanksjonslettelsene som kom tidlig i 2016 gir nye muligheter for norske og europeiske bedrifter på det iranske markedet. Fortsatt har amerikansk lovgivning og sanksjoner en viss påvirkning på hvordan ...

   28.02.2018

  • Fakta


   The Islamic Republic of Iran   Landkode: IR Landrisiko: Risikogruppe 6, OECD. Tendens: Negativ. Hovedstad: Teheran  Korrupsjonsindeks (CPI): 29 (2016). Tendens: Positiv. Tidssone: GMT +3,5 timer   Arb...

   19.01.2018

  • Eksportkrav ut av Norge


   Fra og med 16.01.2016 har en rekke sanksjoner blitt opphevet: - Forbud mot eksport av nøkkelutstyr og -teknologi til olje- og gassektoren - Forbud mot eksport av nøkkelskipsutstyr og -teknologi - Forb...

   19.01.2018

  • Produktkrav


   Spesielle produktkrav gjelder for kirurgiskutstyr, industrielle kjemikalier, mat og farmasøytiske produkter. Standarder Iran er fullt medlem av ISO. For enkelte industriprodukter og næringsmidler må d...

   19.01.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Ingen spesielle krav til formular. Bør skrives ut i minst fem eksemplarer på engelsk eller persisk. Fakturaerklæring Følgende erklæring må skrives på fakturaen og undertegnes av eksportøren: "...

   19.01.2018

  • Fakta


   The State of Israel   Landkode: IL Landrisiko: Risikogruppe 0. Tendens: Stabil. Hovedstad: Tel Aviv (Jerusalem) Korrupsjonsindeks (CPI): 64 (2016). Tendens: Positiv. Tidssone: GMT +2 timer   Arbeidsuk...

   19.01.2018