Søk

 • Alle kategorier (4575)
 • Ansatt (768)
 • Nyhet (509)
 • Arrangement (476)
 • Tjenester (25)
  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Det er restriksjoner på kjøp og salg av utenlandsk valuta. Alle transaksjoner som er på mer enn 3000 EUR blir kontrolert av nasjonalbanken (NBRB). Alle transaksjoner over denne ver...

   05.02.2018

  • Produktkrav


   En del produkter krever godkjenning av myndighetene i Hviterussland før de markedsføres. I tillegg er det krav om at enkelte produkter må oppfylle visse standarder. For elektriske artikler utfører NEM...

   05.02.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Handelsfaktura utstedes i to orginaler, flere eksemplarer kan etterspørres, på russisk eller hviterussisk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Spesifikke krav til innhold i fakturaen, samt ...

   05.02.2018

  • Fakta


   Ireland   Landkode: IE Landrisiko: Risikogruppe 0. Tendens: Stabil. Hovedstad: Dublin Korrupsjonsindeks (CPI): 73 (2018). Tendens: Negativ. Tidssone: GMT   Arbeidsuke: Mandag - Fredag Myntenhet: 1 Eur...

   19.01.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Kredittinformasjon Årsregnskap og Payment Score er tilgjengelig.  Vær oppmerksom på at banksektoren er meget tilbakeholden med å gi fra seg opplysninger uten k...

   19.01.2018

  • Produktkrav


   Standarder Irland er fullt medlem av ISO og CEN. Irlands nasjonal standard organisasjon er National Standards Authority of Ireland. Immaterielle rettigheter Irland er medlem av EPO (European Patent Of...

   19.01.2018

  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner Innførselslisens kreves bare for telefoni- og kommunikasjonsutstyr, våpen, ammunisjon, dyr og planteprodukter. Innførsel av landbruksprodukter og næringsmidler må varsles senest 48...

   18.01.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura   Ingen spesiell formular forlanges. ECEs Invoice Layout Key anbefales. Bør skrives ut i minst tre eksemplarer på et av de skandinaviske språk eller engelsk. For varer som ikke er solgt når de...

   18.01.2018