Søk

 • Alle kategorier (5187)
 • Ansatt (728)
 • Nyhet (487)
 • Arrangement (343)
 • Tjenester (221)
  • Helse: Norden søker nye løsninger


   Har du løsninger som effektiviserer leveransen av helsetjenester? Vi kan sette deg i kontakt med de som pleier den aldrende befolkningen i Norden.

   06.12.2017

  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner De fleste varer kan innføres uten importlisens av registrerte importører som har et "Importers Card". Innførselslisens kreves kun for enkelte varer, blant annet telekommunikasjonsu...

   05.02.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Den jordaniske Dinaren (JOD) er tilknyttet USD. I Jordan er det for tiden valutareguleringer som styres av Central Bank of Jordan-CBJ. Kredittinformasjon Tilgangen på informasjon e...

   05.02.2018

  • Produktkrav


   Der er spesielle krav til visse produkter. Disse er ofte kompliserte og omfattende. Kjemikalier, kunstgjødsel og visse matvarer er underlagt særskilte bestemmelser. Medisinske produkter krever forhånd...

   05.02.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Ingen spesielle krav til formular. Fakturaen bør skrives ut i minst fem eksemplarer på engelsk eller arabisk. For tekstilvarer kreves opplysninger om benyttede råvarer samt deres prosentvise v...

   05.02.2018