Søk

 • Alle kategorier (5188)
 • Ansatt (729)
 • Nyhet (487)
 • Arrangement (343)
 • Tjenester (221)
  • Fakta


   The State of Kuwait   Landkode: KW Landrisiko: Risikogruppe 2. Tendens: Stabil.  Hovedstad: Kuwait Korrupsjonsindeks (CPI): 72 (2016). Tendens: Negativ. Tidssone: GMT + 3 timer   Arbeidsuke: Søndag - ...

   30.01.2018

  • Produktkrav


   Kuwait Public Authority for Industry (PAI) har ansvaret for å utarbeide standarder for produktsikkerhet med videre. PAI administrerer det såkalt ICCP-programmet for kvalitetskontroll av en rekke produ...

   08.02.2018

  • Transport- og tollforhold


   Transittid med containerskip Oslo - Kuwait er 25-30 dager.  Forsendelser via Oman ikke uvanlig. Vel utbygget veinett. Ingen jernbane.  Transportforsikring Ingen restriksjoner. Tollflyplasser Kuwait Im...

   08.02.2018

  • Eksportkrav ut av Norge


   Det er sanskjoner mot ikke-statelige aktører i Libanon.  Det er forbudt å selge, forsyne eller formidle våpen eller tilknyttet materiell av enhver art, samt teknologi og tjenester til militære formål ...

   05.02.2018

  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner Det er restriksjosner på en god del varer hvor det kreves registerering og godkjenninger hos lokale myndigheter. Dette gjelder blant annet: matvarer, melkeprodukter, planter, kommu...

   05.02.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner for de fleste varetransaksjoner. Det lønner seg å følge med på (Banque de liban-BDL) som oppdaterer valuta og vekslingskurser daglig, med informasjon på fransk ...

   05.02.2018

  • Produktkrav


   For enkelte varegrupper er det spesielle produktkrav. Dette gjelder bl.a. kjemiske og farmasøytiske produkter, tekniske oljer, alkoholdige drikker, medisiner, elektriske og elektroniske produkter. Isr...

   05.02.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Handelsfaktura utstedes i 3 eksemplarer, 1 eksemplar stemples med "Original" og 2 eksemplarer med "Copy". Fakturaen bør utstedes på fransk eller engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes....

   05.02.2018

  • Fakta


   The Kingdom of Morocco   Landkode: MA Landrisiko: Risikogruppe 3. Tendens: Stabil Hovedstad: Rabat Korrupsjonsindeks (CPI): 37 (2016). Tendens: Positiv. Tidssone: GMT   Arbeidsuke: Mandag - Fredag Myn...

   22.01.2018