Søk

 • Alle kategorier (5188)
 • Ansatt (729)
 • Nyhet (487)
 • Arrangement (343)
 • Tjenester (221)
  • Direkte lån for bedrifter og prosjekter


   InnovFin MidCap Growth Finance Skal styrke finansieringstilgangen for primært større innovative selskaper (inntil 3.000 ansatte), men er også tilgjengelig for SMB-er og større mellomstore selskaper. I...

   19.10.2015

  • For investorer som fond og forretningsengler


   InnovFin SME Venture Capital Gjennom instrumentet kan EIF tilby egenkapital, spesielt i form av såkorn- og venturekapital, gjennom selekterte finansielle mellomledd til tidligfase forsknings- og innov...

   19.10.2015

  • Godkjente timesatser


   Innovasjon Norges godkjente timesatser hvor personalkostnader inngår i godkjent støttegrunnlag.

   26.01.2016

  • Garanti


   Målgruppe / hensikt: Gründere

   25.06.2014

  • Tilskudd


   Målgruppe / hensikt: Gründere + Bedriftsutvikling + Ut i verden

   25.06.2014

  • Innovasjonslån


   Målgruppe / hensikt : Gründere + Bedriftsutvikling + Ut i verden

   25.06.2014

  • Lavrisikolån


   Målgruppe / hensikt : Bedriftsutvikling

   25.06.2014

  • Bruk av tre - Industrialisering og effektivisering


   Innovasjon Norge ønsker å bidra til å styrke konkurranseevnen til industribedrifter innenfor tremekanisk sektor. Målgruppen for satsingen er hele verdikjeden fra skog til sluttkunde - og er spesielt r...

   13.06.2017