Søk

 • Alle kategorier (4174)
 • Ansatt (763)
 • Nyhet (498)
 • Arrangement (360)
 • Tjenester (16)
  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner De fleste varer kan importeres uten restriksjoner, vær oppmerksom på krav om forhåndsinspeksjon. Containere blir scannet ved innførsel. Enkelte restriksjoner gjelder ved følgende v...

   31.01.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Utenlandsk valuta er tilgjengelig for importører ved fremvisning av importlisens eller et dokument som viser intensjon til å importere. Importør må søke hos bank som er godkjent av...

   31.01.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Handelsfaktura utstedes i tre eksemplarer på fransk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Fakturaerklæring Følgende erklæring må skrives på fakturaen og undertegnes av eksportøren: "Nous cer...

   31.01.2018

  • Fakta


   The Federal Democratic Republic of Ethiopia   Landkode: ET Landrisiko: Risikogruppe 7. Tendens: Stabil Hovedstad: Addis Ababa Korrupsjonsindeks (CPI): 34 (2018). Tendens: Negativ. Tidssone: GMT +3 tim...

   19.01.2018

  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner De fleste varer kan importeres av bedrifter som har investerings- og/eller industrilisens. All import er lisenspliktig og alle importører må registreres hos handels- og industridep...

   16.01.2018

  • Produktkrav


   Standarder Etiopia er fullt medlem av ISO.  Etiopias til nasjonal standard organisasjon Ethiopian Standards Agency. Immaterielle rettigheter Etiopia er med i World Intellectual Property Organisation (...

   19.01.2018

  • Fakta


   The Republic of Ghana   Landkode: GH Landrisiko: Risikogruppe 6. Tendens: Stabil.  Hovedstad: Accra Korrupsjonsindeks (CPI): 41 (2018). Tendens: Positiv. Tidssone: GMT   Arbeidsuke: Mandag - Fredag My...

   12.03.2018