Søk

 • Alle kategorier (5185)
 • Ansatt (728)
 • Nyhet (487)
 • Arrangement (341)
 • Tjenester (221)
  • Utlysninger klynger 2018


   Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse

   08.06.2018

  • Fem søkere til finalen


   Ni sterke industrielle kompetansemiljøer og konsortier fra hele landet har søkt Innovasjon Norge om opptak i Omstillingsmotoren. Av disse går fem godt kvalifiserte kandidater videre til trinn II i søk...

   28.09.2017

  • Hvem kan du kontakte


   Søker oppfordres til å kontakte Innovasjon Norges distriktskontor i god tid før søknad sendes inn for uforpliktende samtale om prosjektet, finansieringsmuligheter og søkeprosessen. Det anbefales utarb...

   20.06.2017

  • Hvordan søke


   Det søkes om støtte gjennom Innovasjon Norges elektroniske søknadsportal. Det er et eget søknadsskjema for bedriftsnettverk med innebygget veiledning, se lenke til søknadsskjema under.

   20.06.2017

  • Støttebeløp, støtteandel og støtteperiode


   Det kan søkes støtte med inntil 750.000 kroner per år i inntil 3 år. Den offentlige støtten kan maksimalt utgjøre 50 % av godkjente støtteberettigede kostnader. Støtteandelen vil avhenge av støtteform...

   20.06.2017

  • Kort om bedriftsnettverksprogrammet


   Formålet er å bidra til økt konkurransekraft, verdiskaping og lønnsomhet i bedriftene. Programmet tilbyr finansiering og faglig veiledning til etablering av forpliktende strategiske markedsrettede og ...

   20.06.2017

  • Kriterier for vurdering og utvelgelse av prosjekter


   Relevans til prioriterte områder i utlysningen Markeds- og vekstpotensialet for bedriftene Verdiskapings- og sysselsettingspotensialet i Norge Deltakerbedriftenes samlede gjennomføringsevne (økonomi, ...

   24.01.2017

  • ipr


   13.07.2012