Søk

 • Alle kategorier (5476)
 • Ansatt (745)
 • Nyhet (498)
 • Arrangement (173)
 • Tjenester (228)
  • Tenkjer du på å starte ny bedrift?


   Dersom du skal starte ei ny bedrift, finst det mange gode hjelparar i Møre og Romsdal som sørgjer for at du får ein best mogleg start.

   12.10.2011

  • Her er tredriveren i din region


   Innovasjon Norge koordinerer et snart landsdekkende nettverk av regionale pådrivere innen innovativ trebruk. Vi kaller disse pådriverne for "tredrivere".

   10.09.2012

  • Rådgivere - Innovasjon Norges tresatsing


   Aust-Agder, Vest Agder Roar Flatland Roar.Flatland@innovasjonnorge.no Telemark Gry Langbakk Gry.Langbakk@innovasjonnorge.no Buskerud og Vestfold Ole Herman Oppen Ole.Herman.Oppen@innovasjonnorge.no  M...

   07.09.2012

  • Pantefrafall i landbruket


   Skjemaet benyttes når en eller flere parseller er godkjent fradelt driftsenheten og er solgt

   26.04.2016

  • Møre og Romsdal


   Søknadsfrist Ingen søknadsfristar Prioritering mellom produksjonar Det er ikkje føreteke nokon prioritering mellom produksjonar innanfor nasjonale rammer og retningsliner. Det vises difor til dei gene...

   11.11.2016

  • Sogn og Fjordane


   Søknadsfrist I Sogn og Fjordane opnar Innovasjon Norge for innsending av søknader på følgjande datoar, sjå nedanfor. Søknader som kjem inn i tidsintervalla nedanfor vil bli handsama opp mot kvarandre ...

   11.11.2016

  • Trøndelag


   Søknadsfrist: Ingen søknadsfrist, fortløpende behandling Prioriterte tiltak/områder: Tradisjonelt landbruk 1. Grovfôrbasert husdyrhold Melk og kjøttproduksjon på storfe; spesielt fokus på små og mello...

   11.11.2016